برگزاری همایش ملی کنترل بیولوژیک در دانشگاه بوعلی سینا
1398-01-18

دانشگاه بوعلی سینای همدان میزبان نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی شد. این همایش هر دو سال یکبار برگزار می شود. مهمترین محورهای این همایش توسسعه کنترل بیولوژیک کلاسیک و حفاظتی، رویکردهای نوین در کنترل بیولوژیک اشباعی عوامل خسارتزای گیاهی، تهدیدها، فرصت‌ها و اقتصاد در حوزه کنترل بیولوژیک، ساز و کارهای تولید، فورمولاسیون و کاربرد عوامل بیوکنترل و مالکیت فکری، تجاری سازی و توسعه کنترل بیولوژیک می باشد.

این همایش پذیرای مقاله های اصیل پژوهشی و مقاله های اصیل تحلیلی محققان و کارشناسان حوزه کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. مقاله های برگزیده این همایش در مجله علمی-پژوهشی  «کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی» به طور ویژه و رایگان  به چاپ خواهد رسید.