تهیه، تنظیم و ارسال خلاصه مقاله‌ها

علاقمندان می‌توانند نتایج پژوهش‌های خود را در زمینه‌ کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی، حشرات، کنه‌ها، علف‌های هرز و سایر عوامل خسارتزای گیاهی، در قالب سخنرانی یا پوستر ارائه دهند. مقاله‌های پذیرفته شده در این همایش از طریق ISC نمایه جهانی خواهند شد. ارسال مقاله باید منحصرا از طریق سایت همایش ارسال و منحصرا در قالب یکی از موضوع (topic)های پنجگانه زیر باشد:

  1. کنترل بیولوژیک کلاسیک و حفاظتی
  2. رویکردهای نوین در کنترل بیولوژیک اشباعی عوامل خسارتزای گیاهی
  3. تهدیدها، فرصت‌ها و اقتصاد در حوزه کنترل بیولوژیک
  4. ساز و کارهای تولید، فورمولاسیون و کاربرد عوامل بیوکنترل
  5. مالکیت فکری، تجاری سازی و توسعه کنترل بیولوژیک


کمیته علمی همایش در قالب محورهای فوق توجه ویژه‌ای نیز به موارد زیر دارد:

  • مدیریت سلامت خاک و تقویت میکروارگانیسم‌های مفید آن؛
  • حفاظت بیولوژیک محصولات کشاورزی و منابع طبیعی در مقابل تنش‌های غیرزنده؛
  • استاندارد سازی محصولات کشاورزی به منظور حمایت و توسعه فعالیت‌های بیولوژیک؛
  • روند توسعه کنترل بیولوژیک در گلخانه‌های ایران.

مجموعه مقاله‌های نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک ایران از طریق https://9thcbiocontrol.ut.ac.ir  به صورت الکترونیک در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

رعایت موارد زیر برای پذیرش مقاله‌ها الزامی است:

-مقاله‌های ارسالی باید از غنای علمی برخوردار بوده و دارای کمینه 250 و بیشینه 400 کلمه باشد (بدون احتساب عنوان مقاله، نام و آدرس نگارنده-گان) خلاصه مقاله در برگیرنده‌ی بخش‌های زیر باشد:

عنوان پژوهش

نویسنده یا نویسندگان (زیر نام ارائه دهنده خط‌‌‌ دار  شود)

هدف و ضرورت انجام تحقیق

روش‌ کار، نتایج و اهمیت نتایج بدست آمده

مقاله‌های ارسالی از نظر قالب و محتوا نباید در سایر همایش‌ها و مجلات علمی داخلی و یا خارجی ارائه و یا چاپ شده باشند و مسئولیت آن به عهده نویسندگان می باشد. مسئولیت صحت علمی و نگارشی مطالب ارائه شده به عهده‌ی نگارنده (گان) است. لذا خواهشمند است مقاله‌ی خود را از نظر نگارش فارسی و انگلیسی، با دقت کامل تدوین نمایید.

برای نویسندگان اول مقاله‌ها حداکثر امکان ارسال و ارائه دو مقاله وجود دارد. در حالت کلی، هر فردی مسئولیت حداکثر دو مقاله را می‌تواند داشته باشد.

تنظیم نوشتار:

متن خلاصه مقاله با نرم‌افزار MS Word با یکی از سه نسخه Word 2007/2010/2013 با رعایت حاشیه نرمال یعنی 2.54 سانتی‌‌متر از چهار طرف صفحه و فواصل سطر single تهیه گردد.

-بخش فارسی خلاصه مقاله:

 -عنوان خلاصه مقاله: بی‌میترا اندازه 12 (B Mitra 12 - Bold) و در صورت وجود کلمات انگلیسی در عنوان فارسی، Times New Roman Bold pt. 11،

-قلم اسامی نگارندگان: میترا سیاه اندازه 10 (Bold) و در صورت وجود کلمات انگلیسی در عنوان فارسی، Times New Roman Bold pt. 9

-قلم آدرس نگارندگان: میترا سیاه اندازه 10 (Bold Italic) و در صورت وجود کلمات انگلیسی در عنوان فارسی، Times New Roman Bold pt. 9 و در ادامه آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول

-متن اصلی خلاصه در یک پاراگراف: بی‌میترا 12 (B Mitra 12-not Bold) و انگلیسیTimes New Roman pt. 11

English part of SUMMARY

Title: Times New Roman Bold pt. 12

Authors names: Times New Roman not-Bold pt. 11

Authors affiliations: Times New Roman Italic not-Bold pt. 11

Text: Times New Roman not-Bold pt. 12 

از کاربرد کلمات مخفف در خلاصه مقاله اجتناب کرده  و متن در قالب یک پاراگراف ارائه گردد. اسامی علمی در متن خلاصه مقاله به صورت ایتالیک نوشته شوند. بین سه تا پنج کلمه به عنوان واژه‌های کلیدی (واژه‌هایی که در عنوان تکرار نشده باشند) برای خلاصه‌های فارسی و انگلیسی در نظر گرفته شود.

توجه: فایل مقاله‌ها باید به صورت آنلاین و پس از ثبت نام در مهلت مقرر بارگذاری و ارسال گردد. ارسال مقاله‌ها از طریق دورنگار، پست الکترونیک و یا پست معمولی مورد قبول نخواهد بود.

ارائه مقاله‌ها:

نویسنده مسئول مقاله  می‌تواند نظر خود را مبنی بر ارائه به صورت پوستر و یا شفاهی در بخش توضیحات تکمیلی سابمیت مقاله اعلام نماید، اما انتخاب نهایی با نظرات داوران توسط کمیته علمی صورت می‌گیرد.

شفاهی:

فایل ارائه شفاهی (Oral Presentation) با نرم‌افزار  MS Powerpoint با یکی از سه نسخه پاورپوینت 2007/2010/2013  تا حد امکان با اندازه استاندارد (4:3) تهیه گردد. در اسلاید عنوان سخنرانی، سمت چپ بالا لوگوی همایش کنترل بیولوژیک درج شود. انتخاب محور و نشست سخنرانی در نهایت توسط کمیته علمی است. هر سخنرانی معمولی 15 دقیقه با بازه توزیع 10 دقیقه ارائه و 5 دقیقه پاسخ به پرسش خواهد بود.

پوستر:

ابعاد پوستر (Poster Presentation) با عرض 70 و طول 100 سانتی‌متر (Portrait) درنظر گرفته شود. پوستر باید شامل عنوان مقاله، نام و نشانی نگارنده‌(گان)، چکیده‌ی فارسی، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج، بحث و منابع مورد استفاده و همراه با تصاویر و نمودارهای مرتبط، گویا و رنگی باشد. لوگوی همایش کنترل بیولوژیک در بالا و سمت چپ پوستر و لوگوی دانشگاه/ موسسه/ مرکز محل انجام پژوهش یا شرکت‌کننده در بالا سمت راست پوستر درج شود.

-توصیه می‌شود مطالب پوستر بیشتر با شکل، نمودار و جدول بیان شوند و از نگارش متن‌های طولانی اجتناب شود.

- فونت پوستر به‌شکل مناسب انتخاب شود، به‌طوری‌که امکان مطالعه آن برای خوانندگان از فواصل معمول (حدود یک متر) امکان‌پذیر باشد.

- ارائه دهنده‌ی پوستر، موظف به حضور در ساعات اعلام شده در محل نصب پوستر خویش می باشد.

مهم:

کمیته علمی همایش پس از پذیرش خلاصه مقاله می تواند در صورت اعلام نگارنده مسئول، متن کامل مقاله سخنرانی یا پوستر را در مجله کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی، مجله مهار زیستی در کشاورزی و یا مجموعه مقالات همایش به چاپ برساند. برای شرکت کنندگان در نهمین همایش کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی که مقاله کامل آنها پذیرفته می شود، هزینه چاپ در مجله فوق دریافت نشده و رایگان می باشد. برای تنظیم و آماده سازی مقاله کامل از فرمت مجلات نام برده شده استفاده نمایید.

آدرس الکترونیکی مجلات:

- مجله علمی پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی https://jbiocontrol.ut.ac.ir

- مجله علمی پژوهشی مهار زیستی در کشاورزی http://jbiocontrol.areo.ir/

 

برنامه های علمی نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بوعلی سینا، 19 و 20 تیر 1398

 

روز

ساعت

برنامه

 

19/4/1398

تا8:30

ثبت نام و اعلام حضور

 

 

10:00-8:30

افتتاحیه

چالشها، سیاستها و راهبردهای کلی در کنترل بیولوژیک

 

 

10:30-10:00

تنفس و پذیرایی

 

 

12:40-10:30

پانل سخنرانی های کلیدی و علمی (1)

کنترل بیولوژیک در محیطهای کنترل شده (گلخانه ها و غیره

 

 

14:00-12:30

نماز و ناهار

 

 

16:00-14:00

پانل سخنرانی های  کلیدی و علمی  (2)

سلامت خاک و حفاظت بیولوژیک محصولات گیاهی در مقابل تنشهای غیرزنده

ارائه و نمایش پوسترها

(گروه عوامل ماکروارگانیسمها شامل شکارگر، پارازیتوییدها)

 

16:30-16:00

تنفس و پذیرایی

 

18:00-16:30

پانل سخنرانی های  کلیدی و علمی (3)

ساز و کارهای تولید، فورمولاسیون و کاربرد عوامل بیوکنترل میکروارگانیسم

 

23:00-18:30

گردشگری و ضیافت شام

 

 

20/4/1398

10:00-8:00

پانل سخنرانی های  کلیدی و علمی (4)

کنترل بیولوژیک کلاسیک و حفاظتی

ارائه و نمایش پوسترها

(گروه عوامل میکروارگانیسمها شامل باکتری ها، قارچها، نماتدها و غیره)

 

10:30-10:00

تنفس و پذیرایی

 

12:30-10:30

پانل سخنرانی های  کلیدی و علمی (5)

ساز و کارهای تولید و کاربرد عوامل بیوکنترل ماکروارگانیسم

 

 

14:00-12:30

تنفس و پذیرایی

 

 

16:00-14:00

اختتامیه

گزارش، بحث آزاد و جمع بندی در باره چالشها، تهدیدها و فرصتها در کنترل بیولوژیک

 

21:00-17:00

گردش علمی و همدان گردی