متقاضیان محترم برای حمایت نقدی و غیرنقدی (تبلیغاتی) از نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی می‌توانند ابتدا به عنوان شخص حقوقی در سامانه ثبت نام  نموده و پس از  ورود به سامانه با استفاده از نام کاربر و رمز عبور  در قسمت ثبت نام حمایت کنندگان، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند. در صورت وجود هرگونه پرسش و یا درخواست راهنمایی، لطفا با دبیرخانه دایمی از طریق ایمیل همایش  bioconference@ut.ac.ir  تماس حاصل فرمایند.