درج نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
1398-03-04

هشتمین و نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی در  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به ثبت رسید.

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) معتبرترین پایگاه استنادی علوم بوده و رتبه بندی مجلات، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، نمایه کردن مقاله های علمی و کنفرانس ها را به عهده دارد. همایش های ثبت شده در این پایگاه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و دارای اعتبار علمی می باشند.

به همت برگزار کنندگان نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک کشاوزی و منابع طبیعی این همایش و همچنین هشتمین همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به ثبت رسیده و از اعتبار علمی بالا برخوردار می باشد.