برنامه های علمی نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بوعلی سینا، 19 و 20 تیر 1398

روز

ساعت

برنامه

19/4/1398

تا8:30

ثبت نام و اعلام حضور

 

10:00-8:30

افتتاحیه

چالش‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای کلی در کنترل بیولوژیک

 

10:30-10:00

تنفس و پذیرایی

 

12:30-10:30

پانل سخنرانی‌های کلیدی و علمی (1)

کنترل بیولوژیک در کشت‌های تحت پوشش

 

14:00-12:30

نماز و ناهار

 

16:00-14:00

پانل سخنرانی‌های کلیدی و علمی (2)

ساز و کارهای تولید، فورمولاسیون، کاربرد و تجاری‌سازی عوامل بیوکنترل میکروارگانیسم

ارائه و نمایش پوسترها

(گروه عوامل ماکروارگانیسم‌ها شامل شکارگر، پارازیتوییدها)

به سایت همایش مراجعه شود

16:30-16:00

تنفس و پذیرایی

18:00-16:30

کنترل بیولوژیک کلاسیک و حفاظتی

23:00-18:30

گردشگری

 

20/4/1398

10:00-8:20

پانل سخنرانی‌های کلیدی و علمی (4)

سلامت خاک و حفاظت بیولوژیک محصولات گیاهی در مقابل تنش‌های غیرزنده

ارائه و نمایش پوسترها

(گروه عوامل میکروارگانیسمها شامل باکتری ها، قارچ‌ها، نماتدها و غیره)

به سایت همایش مراجعه شود

10:30-10:00

تنفس و پذیرایی

12:30-10:30

پانل سخنرانی‌های کلیدی و علمی (5)

ساز و کارهای تولید و کاربرد عوامل بیوکنترل ماکروارگانیسم

 

14:00-12:30

نماز و ناهار

 

16:30-14:00

اختتامیه: گزارش، بحث آزاد و جمع بندی در باره چالش‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها در کنترل بیولوژیک

16:30

موسیقی سنتی

 

 

 

 

 

 

 


برنامه نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بوعلی سینا،

 19 و 20 تیر 1398

روز

برنامه

ساعت

عنوان

19/4/1398

افتتاحیه

8:35-8:30

قرائت قرآن مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران

8:40-8:35

کلیپ نمایشی

8:55-8:40

سخنرانی رییس محترم همایش (جناب آقای دکتر ظفری)

9:10-8:55

سخنرانی رییس محترم دانشگاه همدان

(جناب آقای دکتر محمدی فر)

9:25-9:10

سخنرانی نماینده محترم ولی فقیه در دانشگاه بوعلی سینا

(جناب حجت الاسلام حاج آقا عباسی)

9:45-9:25

سخنرانی رییس محترم سازمان حفظ نباتات

(جناب آقای دکتر درگاهی)

10:00-9:45

سخنرانی دبیر علمی همایش

(جناب آقای دکتر عسکری)

10:30-10:00

تنفس و پذیرایی

 

 

 

 

 

 

 

 


روز

برنامه

ساعت

عنوان

19/4/1398

هیات رییسه:

دکتر بنی عامری، دکتر خداکرمیان، دکتر عسکری، خانم مهندس همتی

 

کنترل بیولوژیک در کشت‌های نحت پوشش

11:20-10:30

آقای دکتر عاشوری-فلسفه کنترل بیولوژیک و تحلیلی بر روند توسعه آن در ایران و جهان

11:50-11:20

آقای دکتر بنی عامری: تبیین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در مورد محیط‌های کنترل شده برای تولید محصولات کشاورزی

12:010-11:50

مهندس حسینی یزدی- زنجیره موثر تامین کالاهای کنترل زیستی و غیرشیمیایی

12:30-12:10

جمع بندی پانل

هیات رییسه:

دکتر طلایی، ، دکتر ظفری و خانم دکتر نراقی

 

ساز و کارهای تولید، فورمولاسیون، کاربرد و تجاری سازی عوامل بیوکنترل میکروارگانیسم

14:00:14:40

آقای دکتر ولدان- ساز و کارهای تجاری سازی عوامل بیولوژیک

15:00-14:40

آقای دکتر قاسمی- ساز وکارهای تولید انبوه و فورمولاسیون آفتکش‌های میکروبی

15:20-1500

خانم دکتر نراقی- تولید قارچ کش بیولوژیک تالارومین و فرآیند تجاری سازی آن در ایران

15:35-15:20

خانم دکتر خرم نژاد- فعالیت حشره کشی، توانایی ضد قارچی، پاسخ گیاهی و پتانسیل اندوفیتی سویه ی ایرانی از باکتری Bacillus thuringiensis روی گیاه گوجه فرنگی

15:50-15:35

آقای دکتر طلایی- تحلیلی بر اثرات گیاهان تراریخت-Bt بر دشمنان طبیعی

16:00-15:50

جمع بندی پانل

هیات رییسه:

دکتر مددی خانم دکتر فرحپور، دکتر کوثری

 

کنترل بیولوژیک کلاسیک و حفاظتی

16:55-16:30

آقای دکتر عاشوری- زنبورهای مخملی و کنترل بیولوژیک: اتحادی جدید بین دوستان قدیمی

 

17:15-16:55

خانم دکتر فرحپور- کنترل بیولوژیک آزولا

17:35-17:15

آقای دکتر سعدی- اثرات رهیافت مدرسه در مزرعه (FFS)  بر وضعیت کشاورزان در مدیریت تلفیقی آفات برنجIPM) ) در شهرستان لاهیجان

17:50-17:35

آقای دکتر جلیلیان- گیاهان منابع شهد و گرده‌ی حشرات بالغ گونه‌های شکارگر سیرفید (Dip., Syrphidae)  در برخی کشت‌بوم‌های زراعی و باغی

18:00-17:50

جمع بندی پانل

 


 

روز

برنامه

ساعت

عنوان

20/4/1398

هیات رییسه:

دکتر احمدزاده، دکتر فرآشیانی، خانم دکتر فرزادفر

 

سلامت خاک و حفاظت بیولوژیک محصولات گیاهی در مقابل تنش‌های غیرزنده

8:40-8:20

آقای دکتر احمدزاده- حفاظت بیولوژیک گیاهان در برابر تنش‌های غیرزنده با تاکید بر تنش‌های اسمزی

9:00-8:40

خانم دکتر اعزازی-  سلامت خاک – مدیریت میکروبیوم خاک

9:20-9:00

خانم مهندس مرادی پور-بررسی توان بیوکنترلی استرین های باسیلوس سابتیلیس انکپسوله شده در دانه های آلژینات غنی شده با CNT و SiO2 در برابر بیماری پوسیدگی خشک سیب‌زمینی

9:35-9:20

خانم مهندس سیفی- بهینه سازی مصرف کود اوره با استفاده از باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی با توانایی کاهش نیترات در گیاه گوجه فرنگی

9:50-9:35

خانم دکتر زمانی  (دکتر فرآشیانی)- نقش اکتومیکوریزا در تحمل به خشکی صنوبر، Populus caspica

10:00-9:50

جمع بندی پانل

هیات رییسه:

دکتر گلدانساز، مهندس رضایی، مهندس ولی پور

 

ساز و کارهای تولید و کاربرد عوامل بیوکنترل ماکروارگانیسم

10:30:10:50

آقای مهندس همت آبادی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان عوامل بیوکنترل- تحلیل سیاستهای پیش روی کشور در توسعه عوامل بیوکنترل ماکرو

11:10-10:50

خانم دکتر رحیمی کلده- افزایش مدت ذخیره سازی تریکوگراما با استفاده از دیاپوز

11:30-11:100

خانم مهندس مقدسی- تولید کیفی زنبور تریکوگراما

11:50-11:30

آقای مهندس ولی پور- بررسی میزان خسارت پرداتورها روی تخم های پارازیت شده تریکوکارت‌های نصب شده در اراضی شالیزاری

12:10-11:50

آقای دکتر گلدانساز- نرخ پارازیتیسم دو پارازیتویید: Trichogramma sp. و Habrobracon hebetor رهاسازی شده روی کرم گلوگاه در باغات انار در اواخر فصل

12:30-12:100

جمع بندی پانل

هیات رییسه:

دکتر عاشوری، دکتر احمدزاده، مهندس همت آبادی، دکتر طلایی، دکتر ظفری

14:15-14:00

آقای دکتر مددی دبیر اجرایی همایش- گزارش و تحلیل

16:30-14:15

بحث آزاد و تحلیل

16:30

موسیقی سنتی